กิจกรรม


การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 00:51โดยโรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 00:54 ]

                            โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)  รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
                                        ระดับทอง ประจำปี พ.ศ. 2559  ในวันที่  29  มิถุนายน  2559
  กิจกรรมวันวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 00:35โดยโรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 00:39 ]

                            โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) จัดกิจกรรม"ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"
                                                          26  มิถุนายน 2559  วันต่อต้านยาเสพติด


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

โพสต์12 พ.ค. 2556 19:47โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์


โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2556 ในวันที่  12  มกราคม 2556
 

      

1-3 of 3