การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปี 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 00:51โดยโรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 00:54 ]
                            โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)  รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
                                        ระดับทอง ประจำปี พ.ศ. 2559  ในวันที่  29  มิถุนายน  2559
  Comments