กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

โพสต์12 พ.ค. 2556 19:47โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2556 ในวันที่  12  มกราคม 2556
 

      
Comments