กิจกรรมวันวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 00:35โดยโรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 00:39 ]
                            โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) จัดกิจกรรม"ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"
                                                          26  มิถุนายน 2559  วันต่อต้านยาเสพติด


Comments