หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ชัยภูมิ ออกหน่วยบริการประชาชน

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:03โดยโรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 01:21 ]
ด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ชัยภูมิ ออกให้บริการประชาชน วันที่ 4 กรกฏาคม 2559 
ณ สนามสนามโรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) ตำบลหนองขาม  อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
จึงขอประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง รับบริการตรวจสุขภาพ
Comments