รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โพสต์1 พ.ย. 2561 01:11โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา ) ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน  รายละเอียดตามแนบ

Ċ
สุรีรัตน์ ประสานศักดิ์,
1 พ.ย. 2561 01:11
Ċ
สุรีรัตน์ ประสานศักดิ์,
1 พ.ย. 2561 01:11
Comments